Gesproken talen aan de tafels en andere activiteiten

Wat doen wij?

Sinds 1956 organiseert de Polyglotte-vereniging conversatietafels, op dit ogenblik in zeven talen:
Frans, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Russisch en soms in andere talen naargelang de vraag en de mogelijkheden.

Aan iedere tafel waken één of meerdere animators over het goede verloop van de conversaties, verbeteren waar nodig en geven desgevallend uitleg over de moeilijkheden van de betreffende taal.

Woordenboeken zijn beschikbaar in het lokaal. De animator(s) van de tafel hebben uiteraard een perfecte kennis van de taal die gewoonlijk hun moedertaal is.

U bewijst uzelf en anderen een dienst door af en toe aan de tafel te gaan zitten waar uw moedertaal wordt gesproken. Het geeft u gelegenheid u beter te integreren (een Spaanstalige participant(e) die bijvoorbeeld gedurende de sessie enige tijd aan de Spaanse tafel gaat doorbrengen).

Aan onze tafels vindt men studenten, taalleraars, tolken en belangstellenden die tijdelijk in Brussel vertoeven of er hun beroep uitoefenen.

Teneinde u de mogelijkheid te geven om te zien of de Polyglotte-vereniging aan uw verwachting beantwoordt, kan u één avond aan de tafel(s) van uw keuze doorbrengen vooraleer lid te worden.

Een programma met onze activiteiten wordt geregeld aan onze leden bezorgd waarop – bovenop de talentafels – barbecues, Kerstviering… gemeld worden.