Andere Polyglottes - Verenigingen in België en in de wereld

Er bestaan in België en in de wereld andere verenigingen, clubs, cafés of conversatietafels. De lijst is voortdurend aan verandering onderhevig.

Hierna treft u enkele van de belangrijkste verenigingen aan waarmee wij geregeld in contact staan.

Leden van onze Brusselse vereniging kunnen deelnemen aan conversatietafels van andere verenigingen naar aanleiding van tijdelijk verblijf in het buitenland (vakanties) of in België.

Daarbij kunnen ook leden van andere verenigingen in Brussel op bezoek aan onze tafels aanzitten.

 

België

Cercle Polyglotte de Liège

Op dinsdagen van 20 uur tot 22 uur
Au 1er étage de la Danish Tavern, rue Pont d’Avroy, 1, Liège.
Website: www.cercle-polyglotte-de-liege.be
Info : Claude Robin, président – robinclaudius@gmail.com
GSM : 0495/413.143

Cercle Polyglotte de Waterloo

Op dinsdagen van 20 tot 22 uur
Tennisclub van Waterloo, 5, Boulevard Henri Rolin, 1410 Waterloo (achter het Ibis-hotel).
Informatie : de heer Stéphane Lommaert.
Tel. 02/387.04.94

Linguists’Club Antwerpen

Op donderdagen beginnend te 20 uur
Taverne De Groote Witte Arend, Reyndersstraat 18 , Antwerpen.
Informatie : Belinda De Rudder.
Tel. : 02/261.14.28
E-mailadres : linguists.club@belgacom.net

Cercle de Beauraing

De eerste en derde woensdagen van de maand, van 14.30 uur tot 16.30 uur
het Culturele Centrum van Beauraing, 42 route de Rochefort, Beauraing.
Informatie : Mevrouw Chantal Mans.
Tel : 0477/699.723

 

Er bestaan verscheidene Polyglottes-verenigingen in het buitenland, met name in Keulen (Duitsland), New York-Westchester (V.S.A.), Calais, Dijon (Frankrijk), Croydon (V.K), Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg).

Alle inlichtingen met betrekking tot deze verenigingen kunnen op het secetariaat worden bekomen.