Lidgeld & Organisatie

Lid worden

Lidgeld

Om de administratieve kosten en de kosten verbonden aan de huur van het lokaal te dekken wordt aan elke deelnemer een bijdrage (lidgeld) gevraagd, bij inschrijving te betalen.

Voor elk lid: 25€ per jaar van de maand van inschrijving af.

Bankrekening
FORTIS BE96 2100 1685 3905.

Om bij wijze van proef deel te nemen aan een avond, wordt een bijdrage van € 2 gevraagd. Indien u na deze avond verder wenst deel te nemen aan onze bijeenkomsten, vragen wij u om lid te worden.

Personen die deelnemen aan onze bijeenkomsten op woensdagavond zijn verplicht een drankje te bestellen in het cafetaria dat ons de zaal ter beschikkng stelt. 

Organisatie

De Polyglotte-vereniging van Brussel streeft geen winstbejag na (v.z.w.-statuut). Al zijn bestuursleden en organisatoren zijn vrijwilligers.

Onze vereniging wordt bestuurd door een voorzitter, één of twee vice-voorzitters, een secretaris, een penningmeester, een lid belast met public relations, een lid belast met activiteiten buitenshuis en andere opdrachten naargelang de noodwendigheden. Deze personen maken deel uit van de Raad van Bestuur die de activiteiten organiseert en zij waken op het goede verloop ervan.

De animators zorgen voor het vlotte verloop van de gesprekken aan elke tafel.

Een Algemene Vergadering wordt elk jaar bijeengeroepen waarop elk lid voorstellen of opmerkingen kan overmaken.

De vereniging is erkend door het Ministerie van Cultuur van de federatie Wallonië – Brussel.

De vereniging telt aangesloten leden (gewone leden), effectieve leden (leden met stemrecht op de Algemene Vergadering en voor het merendeel leden van het comité en de Raad van Bestuur) en ereleden (leden die uitzonderlijk veel hebben bijgedragen tot de uitstraling van onze vereniging).

Onze v.z.w. wordt beheerd door statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en door een reglement van inwendige orde dat op eenvoudige aanvraag kan worden bekomen.